top of page

PSİKOTERAPİDE "TEMAS" KAVRAMI

Pek çok terapi yaklaşımı kişiyi çevreden ayrı olarak ele aldığından, cevaplanamaz bir soru olan, “kişiyi içsel güçler mi, yoksa çevresel güçler mi yönlendirir?” sorusuna takılıp kalmıştır. Geştalt terapisinin kurucusu Perls (1973: Daş, 2010) bu bilimlerin organizmayı ve çevreyi ayrı ayrı, yani birbirinden bağımsız olarak ele alarak bir yanılsamaya düştüğünü ileri sürer. Oysa Perls’e göre “psikoloji, insanı çevresi içinde alarak, kişi ile çevre arasındaki temasın gerçekleştiği sınıra odaklanmalıdır; çünkü tüm düşünceler, davranışlar, hareketler ve duygular bu sınırda belirlenmektedir” (akt. Daş, 2010). Bu bağlamda Geştalt yaklaşımına göre kişi ve çevre birbirinden ayrı düşünülemez ve bir bütün olarak; kişi ise, hem birey hem de sosyal bir varlık olarak ele alınmaktadır. Perls bu eleştirisinde dinamik ve bilişsel yaklaşımlara direkt bir göndermede bulunmasa da, temasın Geştalt yaklaşımında bu yaklaşımlara kıyasla çok daha geniş bir biçimde ele alındığını düşünüyoruz.

Daha fazlasını okumak ister misiniz?

Bu özel yazıyı okumaya devam etmek için www.miraysasioglu.com sitesine abone olun.

Hemen Abone Ol
0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Heiddeger (akt. Yanbastı, 1996, sf.245) bütün canlılar gibi biz insanların da hiç bize sorulmadan bu evrene adeta atılmış olduğumuzu; ister istemez geldiğimiz bu dünyada ise var olmaktan başka seçeneğ