top of page

Kişilik Bozuklukları Tedavisinde Şema Terapi*

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi

.: DERLEME Kişilik Bozuklukları Tedavisinde Şema TerapiSchema Therapy for the Treatment of Personality Disorders Hasan Alp KARAOSMANOĞLUa, Miray ŞAŞIOĞLUa aSerbest Hekim, İstanbul Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2015;8(4):30-7 Makale Dili: TR ÖZET Şema terapi Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş; bilişsel davranışçı terapiler ve psikodinamik terapilere kıyasla kişilik bozuklukları tedavisindeki etkinliği çeşitli araştırmalarla kanıtlanmış; ilişkisel, bilişsel, davranışsal ve yaşantısal tekniklerin birlikte kullanıldığı bütüncül bir yaklaşımdır. Bu yazıda temel ihtiyaçlarımız ve şema oluşumundan hareketle, kişilik bozuklukları tedavisi için geliştirilmiş şema mod modeli ve tedavi sürecinin ayrıntıları ele alınacaktır. Şema mod modelinin altında, kişilik bozukluklarında yaygın olarak karşılaşılan çocuk modları, uyum bozucu ebeveyn ve başa çıkma modları ve tedavi sonucu geliştirilmesi hedeflenen sağlıklı yetişkin modu tanımlanacaktır. Tedavi bölümünde ise kişilik bozukluklarının şema terapi ile tedavisinde kullanılan ilişkisel, bilişsel, yaşantısal ve davranışsal teknikler, tedavi sürecinde kullanılan ölçekler ve farmakoterapiye de değinilerek aktarılacaktır. Anahtar Kelimeler: Kişilik bozuklukları; psikoterapi; tedavi sonucu ABSTRACT Schema Therapy is a therapy approach developed by Jeffrey Young integrating relational, cognitive, experiential and behavioral techniques. Its effectiveness on personality disorders and cronic anxiety/depression in comparison to psychodynamic and cognitive behavioral therapies is validated in a number of studies. In this paper, on the basis of basic emotional needs and schemas, schema-mode model which is developed for the treatment of personality disorders and the treatment process will be overviewed. Under schema-mode model, child modes, unfunctional parent and coping modes (which are often faced in personality disorders) and healty adult mode will be identified. The goal of schema therapy is to develop this healthy adult mode. In treatment part, relational , cognitive, experiential and behavioral techniques, as well as scales and pharmacotherapy used in treatment process will be held. Keywords: Personality disorders; psychotherapy; treatment outcome


* http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-kisilik-bozukluklari-tedavisinde-sema-terapi-73137.html

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi .: DERLEME Şema Terapinin Bugünü Schema Therapy Today Hasan Alp KARAOSMANOĞLUa, Miray ŞAŞIOĞLUa aSerbest, İstanbul Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special To

Özet Aleksitimi “duygular için söz yokluğu” anlamına gelmekte ve kişideki aleksitimi düzeyi arttıkça, psikoterapi sürecinin de olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Dolayısıyla aleksitimi skorlarından da