top of page

Aleksitimi: Tedavi Girişimleri*

Özet Aleksitimi “duygular için söz yokluğu” anlamına gelmekte ve kişideki aleksitimi düzeyi arttıkça, psikoterapi sürecinin de olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Dolayısıyla aleksitimi skorlarından da hastaların klinik tedavisinde uzmanlara yol gösterecek önemli bir araç olarak yararlanılabileceği düşünülmektedir. Bu kuramsal derleme çalışmasında, aleksitimi tedavisinin günümüzde ne noktada olduğu sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu soruyu yanıtlamak için aleksitimik özelliklerin uzun vadede terapi sonucu üzerindeki etkileri ve aleksitimi tedavisinde öne çıkan psikoterapi yaklaşımlarına odaklanılmaktadır. Bu bağlamda, ilgili araştırmaların sonuçları ışığında, aleksitimi tedavisinin farmakoterapiden psikoterapiye gelişimi; aleksitimik bireylerin psikoterapide bağlanma ve ilerleme sorunu; tedavilerindeki engelleri aşmak için yararlanılabilecek psikoterapötik yöntemler ve aleksitimi tedavisinde diğer yaklaşımlara kıyasla öne çıkan grup terapisi ve bilişsel davranışçı terapi alt başlıkları ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, Tedavi, Psikoterapi, Grup Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi


Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi’nde yayınlanan tüm metne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=37900

http://www.cappsy.org/archives/vol6/no1/cap_06_01_03.pdf?t=1397746849


* Şaşıoğlu, M., Gülol, Ç. & Tosun, A. (2014) [Alexithymia: Treatment Interventions]. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar – Current Approaches in Psychiatry, 6 (1), 22-31. Turkish. doi:10.5455/cap.20130515054141

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi .: DERLEME Şema Terapinin Bugünü Schema Therapy Today Hasan Alp KARAOSMANOĞLUa, Miray ŞAŞIOĞLUa aSerbest, İstanbul Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special To

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi .: DERLEME Kişilik Bozuklukları Tedavisinde Şema TerapiSchema Therapy for the Treatment of Personality Disorders Hasan Alp KARAOSMANOĞLUa, Miray ŞAŞIOĞLUa aS