top of page

Şema Terapinin Bugünü*

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi

.: DERLEME

Şema Terapinin Bugünü

Schema Therapy Today

Hasan Alp KARAOSMANOĞLUa, Miray ŞAŞIOĞLUa aSerbest, İstanbul

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2015;8(2):45-9 Makale Dili: TR ÖZET Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş Şema terapi kronik anksiyete/depresyon ve kişilik bozukluklarının tedavisinde etkinliği çeşitli araştırmalarla kanıtlanmış bütüncül bir terapi yaklaşımıdır. Bu yazıda şema terapinin öne çıkan dört temel kavramı olan temel duygusal ihtiyaçlar, şemalar, başa çıkma biçimleri ve modlar; ardından şema terapide kullanılan ilişkisel, bilişsel, yaşantısal ve davranışsal teknikler ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Kişilik bozukluğu; psikoterapi; tedavi sonucu ABSTRACT Schema Therapy is an integrative therapy approach, developed by Jeffrey Young. Its effectiveness on cronic anxiety and depression and personality disorders is validated in a number of studies. In this paper, four basic concept of schema therapy, which are basic emotional needs, schemas, coping modes and modes; and relational, cognitive, experiential and behavioral techniques used in schema therapy will be overviewed. Keywords: Personality disorder; psychoherapy; treatment outcome * http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-sema-terapinin-bugunu-71497.html

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi .: DERLEME Kişilik Bozuklukları Tedavisinde Şema TerapiSchema Therapy for the Treatment of Personality Disorders Hasan Alp KARAOSMANOĞLUa, Miray ŞAŞIOĞLUa aS

Özet Aleksitimi “duygular için söz yokluğu” anlamına gelmekte ve kişideki aleksitimi düzeyi arttıkça, psikoterapi sürecinin de olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Dolayısıyla aleksitimi skorlarından da